กศน.ตำบลดอกไม้แหล่งเรียนรู้ราคาถูก http://docmai.siam2web.com/

 

 


   


กศน.ตำบล

กศน.ตำบลนาใหญ่
กศน.ตำบลน้ำคำ 
กศน.ตำบลสระคู
กศน.ตำบลดอกไม้
กศน.ตำบลหินกอง
กศน.ตำบลทุ่งกุลา
กศน.ตำบลทุ่งหลวง
กศน.ตำบลทุ่งศรีเมือง
กศน.ตำบลจำปาขัน
กศน.ตำบลช้างเผือก
กศน.ตำบลหัวช้าง
กศน.ตำบลบ่อพันขัน
กศน.ตำบลเมืองทุ่ง
กศน.ตำบลหัวโทน
กศน.ตำบลห้วยหินลาด
เศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
   

นางจิราพร คำสะไมล์

 หัวหน้ากศน.ตำบลดอกไม้
    

  


เรื่องเด่นเดือนนี้

หัวหน้ากศน.ตำบลดอกไม้ ได้ตรวจเยี่ยม และมอบหนังสือพิมพ์ วารสาร ให้กับเจ้าของบ้านหนังสืออัจฉริยะหัวหน้า กศน.ตำบลดอกไม้ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
หัวหน้ากศน.ตำบล ร่วมพิธีเปิดบ้านหนังสืออัจฉริยะ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


  กศน.ตำบลดอกไม้ ได้ต้อนรับ นางเรณู  สังข์ขาว

ศึกษานิเทศก์จากจ.อำนาจเจริญ

ในการตรวจเยี่ยม วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖กศน .ตำบลดอกไม้ได้รับมอบหมายให้ใช้สถานที่กศน.ตำบล เป็นศูนย์กลาง ในการแข่งขันกีฬา

และรับการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของอำเภอสุวรรณภูมิ

จากสำนัก งานกศนจ.ร้อยเอ็ด วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๖

 

 

 

 


 
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 9,964 Today: 2 PageView/Month: 55

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...